Македонија

Вториот пензиски столб надмина 400.000 членови

Вториот пензиски столб надмина 400.000 членови

Бројот на членови во вториот задолжителен пензиски фонд заклучно со ноември годинава надмина 400.000, соопшти денеска Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС).

Според МАПАС, во тек на повеќегодишното постоење на задолжителните пензиски фондови и со зголемувањето на бројот на вработени во Македонија, се бележи континуирано зголемување на бројот на членови во вториот столб. Зачленувањето на членовите во вториот столб е на редовна основа.

– Мисијата на МАПАС е да ги заштити интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и да го поттикне развојот на капитално финансираното пензиско осигурување заради посигурни пензионерски денови. Водејќи се од својата мисија, МАПАС е секогаш достапна за секое заинтересирано лице кое може да се обрати кај нас, секој работен ден за да добие информација во кој пензиски фонд е член или да постави прашања поврзани со неговите права кои произлегуваат од членувањето во пензиските фондови, се вели во соопштението од МАПАС.