ТОП,Македонија

Еве колкав кредит за куќа ќе исплаќате со помош на владините субвенции

Еве колкав кредит за куќа ќе исплаќате со помош на владините субвенции
Еве колкав кредит за куќа ќе исплаќате со владините субвенции
Новиот проект на Владата „Купи куќа за млади“ предизвика огромен интерес меѓу граѓаните помлади од 35 години кои имаат намера да купат куќа.

Колку би добиле како субвенција од Владата доколку се решите да земете кредит меѓу 20.000 и 50.000 евра.
„Пресс24„ направи пресметка колку би била вашата рата во првите 8 години, додека трае субвенцијата на владата според која таа ви плаќа 80% од месечната рата, потоа пресметано е колку ќе треба да плаќате месечно во наредните 3 години додека субвенцијата е 50% од ратата и колку ви преостанува да плаќате во наредните 9 години кога немате субвенции.

Направена е пресметка и колку ќе добие банката како камата и колку ќе вратите заедно со Владата откако ќе го исплатите целиот кредит, по 20 години. Во пресметките користена е средна, просечна годишна каматна стапка од 5,76 проценти за цело време на исплаќање на кредитот за да може да се направи попрецизна пресметка. Каматата во првите 3 години ќе биде 3,9% а во наредните две околу 4,5% а потоа, за цело време на исплаќање на кредитот, односно во останатите 15 години, каматата би била околу 6,5% колку што се моменталните камати во банките за станбени кредити.

presmetka

presmetka1

presmetka2