петок, 21 јули 2017  |  Вести денес: 0

Објавен огласот за субвенции во земјоделска опрема и механизација

земјоделие

Последни вести

Во тек е повикот за доставување барања за користење средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година за инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури, за кој крајниот рок е 20. февруари.

Барањата се поднесуваат електронски, по извршена регистрација на e-baranje.ipardpa.gov.mk.

Средствата се наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни трошоци поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со Програмата за финансиска поддршка на руралиот развој за 2016 година.

Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50 отсто од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции, доколку поинаку не е определено. Ставката на ко-финансирање се зголемува во случаите кога баратели се млади земјоделци и кога земјоделските стопанства се лоцирани во подрачја со ограничени можности и недостапни рурални заедници до висина од 75 проценти.

Право на користење на средствата имаат земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар.

Упатството за регистрација на барателите во системот за електронско поднесување на барање може да се превземе на почетната страна e-baranje.ipardpa.gov.mk. За регистрација во системот сите заинтересирани странки потребно е да ги ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства запишани во Единствениот Регистар на Земјоделски Стопанства при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Подетални информации заинтересираните можат да добијат во контакт центарот на Агенцијата на тел. (02) 3097-460 или на контакт е-адресата ipardpa.info@ipardpa.gov.mk, како и на веб-страницатаwww.ipardpa.gov.mk.

Најчитани вести