четврток, 27 јули 2017  |  Вести денес: 53

Издадени потврди на 2.908 мигранти

migrantiiiii

Последни вести

Министерството за внатрешни работи во текот на изминативе 24 часа издало вкупно 2.908 потврди за остварување на правото за барање азил на мигранти, од кои 1.111 се мажи, 651 се жени и 1.146 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија – 1.556, Авганистан – 820  и Ирак – 532.

Од почетокот на 2016 се издадени потврди на вкупно 46.970 странски државјани, од кои 19.558 се од машки пол, 10.137 се од женски и 17.174 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 101 дете кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-23.752, Авганистан-14.586 и Ирак-8.629.

Во периодот од 00,00 до 24,00 часот на 26 јануари 2016 година, до Секторот за азил не се поднесени барања за признавање право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Во периодот од 00,00 часот на 1 јануари 2016 година до 24,00 часот на 26 јануари 2016 година, до Секторот  за азил поднесени се пет барањаза признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на шест малолетни лица од кои пет од Авганистан и едно од Сирија.

Во ЈУ Прифатен центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил за 26 јануари 2016 година евидентирани се вкупно 21 баратели на азил од кои 18 мажи, една жена и две деца со придружба на старател. Дополнително, согласно член 48 од Законот за азил и привремена заштита, четири малолетни лица без придружба на старател  се згрижени на друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика.

Најчитани вести