Македонија

Нови дисперзирани канцеларии на АВРМ

Нови дисперзирани канцеларии на АВРМ

Агенцијата за вработување на Република Македонија, со цел доближување и олеснување на користењето на своите услуги до невработените лица и работодавачите, ќе отвори дисперзирани канцеларии во повеќе населени места, информираат од АВРМ.

Дисперзирани канцеларии ќе бидат отворени во следниве населени места:

– Злетово (16.02.2016 година) со почеток во 12 часот, на адреса ул. „Македонија“ бр.200, поранешна зграда на локална самоуправа;
– Чашка (17.02.2016 година) со почеток во 14 часот, на адреса ул.„8-ми Септември“ бб, во близина на општинската зграда;
– Конче (18.02.2016 година) со почеток во 12 часот, во општинската зграда и
– Самоков (19.02.2016 година) со почеток во 12 часот, во општинската зграда.