Македонија

Зголемен бројот на патници во градскиот и меѓународниот превоз

Зголемен бројот на патници во градскиот и меѓународниот превоз
Превозникот одговара за штета настаната со загубување или оштетување на рачниот багаж, ако патникот докаже дека до штетата дошло по вина на превозникот.

Зголемен бројот на патници во градскиот и меѓународниот превоз во четвртиот кварта од 2015. година. Бројот на патници во приградскиот и меѓуградскиот превоз, пак, бележи намалување.

Според обајвените податоци на Државниот завод за статистика, растот кај градскиот превоз изнесува 1,8 отсто, во меѓународниот 2,7 отсто, а намалувањето во приградскиот превоз е 9 отсто и во меѓуградскиот 33,9 отсто.