петок, 21 јули 2017  |  Вести денес: 0

Нова инвестиција во рудникот „Саса“

„Минстрој“ е нов концесионер на „Тораница“ и „Злетово“

„Минстрој“ е нов концесионер на „Тораница“ и „Злетово“

Последни вести

Рудникот за олово и цинк „Саса“ ја стави во употреба новата бетонска база. Инвестицијата вредна 100.000 евра е во рамки на еколошката програма за намалување на влијанијата врз животната средина, но ќе ја зголеми и бебзедноста на рударите.

– Изградивме нова бетонска база, бидејќи старата не беше безбедна од аспект на влијание на животната средина и во случај на евентуална хаварија, а исто така новата база многу одговара на современите безбедносни барања во врска со индивудуалната заштита. Одредивме локација која спречува директен допир и испуст на штетни материи, бидејќи се наоѓа на старото јаловиште. Новата база е изградена по современи стандарди и на соодветна локација која одговара на сите еколошки стандарди, истакна директорот на инвестици и развој во РОЦ „Саса“ Максим Прохоров.

Во рудникот Саса заради зголемена безбедност во ходниците се користи прскан бетон со кој се заменува поранешната подградба на ходниците од дрво.

– Прсканиот бетон е побезбедна, пософистицирана технологија, но и побрзначин, поефикасен за подградба на рударските ходници и обебзбедува поголема безбедност по ходиниците, каде што се движат рударите и машините, рече Прохоров.

Саса се подготвува за изградба на ново јаловиште, инвестиција вредна шест милиони евра. Јаловиштето е со површина од 111.500 метри квадратни и во него годишно ќе се депонираат 376.000 метри кубни јаловина.

– Во тек е постапката за вадење дозволи и паралелно почнуваме со изградба на помошни објекти. Јаловиштето се планира да биде низводно од старото, а според планот неговото користење ќе почне од 2018 година и ќе трае до 2024, рече инженерот по екологија во РОЦ „Саса“, Марија Стојановска.

Новото јаловиште, додаде, е согласно најдобрите достапни технологии за одлагање на неизбежниот отпад, јаловината од целокупниот производствен процес, почитување на законската регулатива и заштита на животната околина и населението.

„Саса“ за 10 години во еколошки проекти инвестирала 20 милиони евра. – Без овие инвестиции не би можеле да добиеме А- интегрирана еколошка дозвола и не би смееле да работиме повеќе. Како општествено одговорно претрпијатие во рамките на своите активности за зачувување на животната средина, ги остваруваме тие инвестиции кои ни дозволуваат да имаме сигурна иднина. Како дел од таквите инвестиции е сегашното јаловиште, но и новото јаловиште со што ќе придонесеме за намалување на влијанијата врз животната средина од рудникот, рече Прохров.

Најчитани вести