Македонија

Германија може да го ограничи местото на живеење на мигрантите

Германија може да го ограничи местото на живеење на мигрантите

Доколку со тоа помогне во нивната интеграција, германските власти можат да наложaт ограничување на местото на живеење на некои од мигрантите. Со решението на Европскот Суд на правдата во специфични услови Германија може да им наложи на некои од мигрантите да живеат во определени локации  во државата.

Решението доаѓа по тужбата од двајца Сиријци кои што во Германија пристигнале во 1998 и 2001 година и со него Германија може на луѓе со статус „хуманитарна заштита“ што е едно ниво пониско од статусот бегалец може да им наложи каде да живеат, јави дописникот на МИА од Берлин.

Според судот доколку целта на мерката на ограничување на локацијата на сместувањето е во корист на нивна побрза и поефиканска интеграција не е спротивна на правилата на Европската унија, пресуди Европскиот суд на правдата.

Според судот оваа мерка германските и другите власти можат да ја спроведат само во одредени случаи. Според судот најголемиот број на бегалци можат слободно да се движат во земјите кои што им дале статус на бегалци и притоа можат сами да го одберат местото на живеење, како и секој друг граѓанин што доаѓа надвор од ЕУ.

Следната инстанца која што до крај треба да го расчисти прашањето е германскиот Врховен суд, кој што ќе треба да утврди дали националните власти можат да наложат ограничување за луѓето со статус на хуманитарно заштитени лица доколку тие се соочуваат со поголеми тешкотии во интеграцијата од другите лица кои што легално престојуваат во Германија.