Македонија

Без струја повеќе делови на Скопје

Без струја повеќе делови на Скопје

Од 9:00 до 15:00 часот, без струја ќе бидат корисниците од село Долна Арнакија, во Сарај, како и корисниците од дел од село Ржаничино, улици со броеви 4, 5 и 6, општина Петровец.

Од 9:30 до 15:00 часот, без стгруја ќе бидат дел од корисниците од улиците Дринска, Виничка, Вашингтонска и Нов Живот од општина Шуто Оризари.

Од 10:00 до 13:00 часот, без напојување со електрична енергија ќе бидат корисниците од село Маркова Сушица, во општина Студеничани.

Од 10:00 до 11:30 часот, без струја ќе бидат дел од корисниците од селата – Миладиновци, Текија, Бујковци, Дељадровци, Мршевци, село Бучинци и село Грушино, во општина Илинден.