Македонија

Минатата година родени 23.260 деца

Минатата година родени 23.260 деца

Вкупно 23.260 деца, од кои живородени се 23.075 и 185 мртвородени се родени минатата година во земјава, соопшти денеска Државниот завод за статистика.

Бројот на живородените деца во 2015., во споредба со претходната година, е намален за 521 дете или за 2,2%.

Во структурата според пол, кај живородените деца, машките имаат поголемо учество и тоа 51,8%, односно, на 100 живородени женски деца 107.6 се машки, посочуваат резултатите.

Според месецот на раѓање, најголем број раѓања (2.176) се регистрирани во месец јули.

Просечната возраст на мајката при вкупниот број на раѓања е 28,7 години, а 27 години на првите раѓања.

Според возраста на мајката, најголемо учество, односно 34,5% се живородени деца од мајки на возраст 25-29 години. Генерациска година на раѓање на мајката која се појавува како најфреквентна при раѓањето на детето е 1988 година.

Во 2015 година се регистрирани 13 живородени деца од мајки на возраст под 15 години.

Бројот на вонбрачните живородени деца изнесува 2.530 деца или 11% од вкупниот број на живородените деца се вонбрачни.