Македонија

3.422 потврди за барање азил издадени за 24 часа

3.422 потврди за барање азил издадени за 24 часа

Вкупно 3.422 потврди се издадени на мигранти во изминатите 24 часа, од кои 1.534 се мажи, 690 се жени, 1.170 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 28 деца кои патуваат без родител.

Како што соопшти денеска МВР, според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-1.210, Ирак-1.194, Авганистан–1.018.

Во периодот од 19 јуни годинава до 12 декември издадени се потврди на вкупно 334.220 мигранти, од кои, 186.940 се од машки пол, 54.390 се од женски, 75.034 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 17.856 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-192.641 потоа Авганистан-80.986, Ирак-39.152, Иран-6.231, Пакистан-5.416, Палестина-2.158, Сомалија-1.276, Бангладеш-1.253, Мароко-1.317, Конго-514, Алжир-453, Либан-434,  Нигерија-279, додека останатите се во помал број.

Од започнувањето на издавањето на потврдите до вчера до Секторот  за азил се поднесени 83 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда, при што 55 барања се од државјани на Сирија, со кои и 23  деца кои го придружуваат родителот. Барања за азил поднеле и 13 државјани на Авганистан, со нив се и 14  деца кои го придружуваат родителот, три барања има од државјани од Пакистан и Ирак, по две барања од државјани од Мароко, Либан, Палестина и  Алжир (четири се деца кои го придружуваат родителот) и едно барање од државјанин на Египет.

Во периодот од 00 до 24 часот на 12 декември до Секторот  за азил не е поднесено    барање за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.