Македонија

АФПЗ: Земјоделците да поднесат барање за субвенции до 31 мај

АФПЗ: Земјоделците да поднесат барање за субвенции до 31 мај

Земјоделците кои немаат поднесено барање на субвенционирање, тоа можат да го сторат до 31 мај. Заинтересираните треба да поднесат барање во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде го имаат регистрирано земјиштето.

Од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството (АФПЗ), информираат дека барањето може да се поднесе и по електронски пат, доколку претходно земјоделците се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и во Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни.

Одгледувачите на говеда, овци, кози, пчели потребно е да ја проверат и ако е потребно да ја ажурираат состојбата кај ветеринарното друштво со кое имаат склучено договор.