Македонија

АХВ ја забрани употребата на вода за пиење од јавните чешми на Водно

АХВ ја забрани употребата на вода за пиење од јавните чешми на Водно

Откако лабораториските анализи кои ги вршат Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје потврдија колиформни бактерии и бактеријата Esherihija coli, Агенцијата за храна и ветеринарство издаде решение за забрана за употреба на водата за пиење од неколку јавни чешми во Општина Центар. Забранета е водата за пиење од чешмите жичара -Средно Водно, преливна цевка СредноВодно, чешма под црквата Свети Јован во населба Капиштец, како и чешмата во дворот на шумската куќа на СредноВодно.

„На локалната самоуправа – ОпштинаЦентар, која има законска обврска да го информира месното население дека водата во посочените чешми не е безбедна за пиење, да изврши обележување на чешмите за кои е констатирано дека водата не е безбедна за употреба, Агенцијата и даде и наредба за вршење на перманентна дезинфекција на водата за пиење во овие чешми, како преземање и на други мерки за доведување на водата во безбедна состојба,“ велат од АХВ.

Согласно обврската за контрола на безбедноста на водата за пиење, Агенцијата за храна и ветеринарство врши инспекциски контроли кај операторите кои стопанисуваат со водоснабдителните објекти.Контролите се вршат согласно Планот и програмата за работа на Одделението за државна инспекција за храна од неживотинско потекло, базирани според извршената категоризација на објектите по ризик, по хигиено – епидемиолошките индикации и по добиените резултати од лабораториските испитувања од мониторингот кој го вршат Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје.