Македонија

АХВ нареди хлорирање на водата во Струшкиот регион

АХВ нареди хлорирање на водата во Струшкиот регион

На Јавното претпријатие кое стопанисува во водоснабдителната мрежа во Струшкиот регион, Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) му наредила итно хлорирање на водата од јавниот водоснабдителен систем, што било и направено.

Врз основа на добиените резултати од извршените лабораториски испитувања на безбедноста на водата за пиење во Струшкиот регион, кои Центарот за јавно здравје ги врши во рамки на Мониторинг програмата на безбедноста на водата за пиење, бидејќи не се исполнети барањата од Правилникот за безбедност на водата за пиење, АХВ ја забрани за употреба водата од изворот во црквата Калишта во Струга.

Согласно дадената наредба од страна на инспекциските служби на Агенцијата, на изворот на вода во црквата Калишта поставени се информативни табли дека водата не е за употреба. Бидејќи не станува збор за јавен водоснабдителен објект, истите ќе останат поставени таму, а водата ќе биде забранета за пиење и за употреба, се додека не се потврди нејзината безбедност.

Агенцијата за храна и ветеринарство ја следи состојбата. Во текот на утрешниот ден повторно ќе бидат земени мостри за анализа, за да се потврди безбедноста на водата за пиење од јавниот водснабдителен систем.

 

Пoврзани вести: 

Ешерихија коли пронајдена во струшкиот водовод