Македонија

АХВ со препораки за болеста Чвореста Кожа кај говедата

АХВ со препораки за болеста Чвореста Кожа кај говедата

Агенцијата за храна и ветеринсарство денес објави препораки за болеста Чвореска кожа кај  говедата.

Во продолжение интегрален текст од препораките на АХВ:

ПРЕПОЗНАЈЕТЕ ЈА БОЛЕСТА НА ЧВОРЕСТА КОЖА КАЈ ГОВЕДАТА!

 • Болеста Чвореста кожа кај говедата е вирусно заболување,
 • Болеста не е зооноза и не постои ризик по здравјето на луѓето!!!
 • Месото и млекото од заболените животни не се опасни за човечка употреба, бидејќи болеста Чвореста кожа ги напаѓа само животните односно говедата.
 • Забраната за употреба на млеко и месо од заболени животни е воведена како мерка само за да се спречи ширењето на болеста меѓу говедата.
 • Предзивикува висока телесна температура кај животните – (до 410C ),
 • Појава на чворести промени на кожата,
 • Пад на млечноста,
 • Исцедок од носот и очите и појава на абортуси кај гравидните животни.

Сточари!

Доколку забележите вакви знаци кај говедата веднаш известете го својот надлежен ветеринар – ветеринарното друштво или Агенцијата за храна и ветеринарство!

КАКО СЕ ПРЕНЕСУВА БОЛЕСТА?

 • Преку инсекти (комарци и шталскимуви),
 • Директно преку контакт на заболено со здраво животно,
 • Индиректно преку заразена храна, вода, измет, заразени материјали опрема и друго.

ЗАШТИТЕТЕ ГИ ЖИВОТНИТЕ!

 • Говедата држете ги затворени во штала – да не се пуштаат на паша,
 • Не ги мешајте со говеда од соседните и други одгледувалишта,
 • Ставете на шталата/објектот заштита од инсекти и редовно вршете дезинсекција и дезинфекција,
 • Заштитетеги и животните од убоди од инсекти,
 • Користете средства против инсекти (репеленти) кои се регистрирани во Република Македонија и во согласност со упатството на производителот,
 • Репелентите по можност да немаат каренца за млекото и месото.

КОИ БИОСИГУРНОСНИ МЕРКИ ТРЕБА ДА СЕ СПРОВЕДАТ НА ОДГЛЕДУВАЛИШТАТА?

 • Oдгледувалиштето/фармата да има само еден влез и еден излез,
 • Поставете знак за предупредување /забранет влез/,
 • Дезинфицирајте ги чевлите и рацете при влез и излез од одгледувалиштето/фармата,
 • Поставете дезинфекциони бариери на влезот и излезот на одгледувалиштето/фармата како и навлезот и излезот на секој објект,
 • Користете заштитна облека при работа и истата треба редовно да се чисти и дезинфицира,
 • Изолирајте ги болните од здравите животни, по можност во посебна просторија,
 • Работниците кои работат со болни животни да немаат пристап до здравите животни на фармата,
 • Редовно чистете го изметот од објектите и соодветно да се отстранува,
 • Задолжително вршете дезинфекција на возилата при влез и излез од одгледувалиштето/фармата,
 • Правилно складирајте ја и чувајте ја храната и водата на одгледувалиштето/фармата
 • Поставете мрежи против инсекти на прозорците, вратите, отворите за вентилација.

Ги повикуваме сточарите за секоја дилема во врска со болеста да се обратат во Агенцијата на бесплатниот телефонски број 0800 3 22 22, или електронски на info@fva.gov.mk.