Македонија

Акција на Водовод во општина Центар

Акција на Водовод во општина Центар

ЈП Водовод и канализација – Скопје, заедно со останатите јавни претпријатија на Град Скопје и градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски учествуваше во редовна заедничка акција, со цел подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на Општина Центар.

ЈП Водовод и канализација-Скопје свој придонес во акцијата даде во насока на вршење на санација на прекопи и дефекти, чистење на шахти и сливници и други редовни активности.

ЈП Водовод и канализација-Скопје апелира до граѓаните да дадат свој придонес во насока на заштита на системот на канализацијата и ги замолува граѓаните да не фрлаат отпад во истите.