Македонија

Акција за собирање на отпадни гуми во Вардариште

Акција за собирање на отпадни гуми во Вардариште

На оваа локација, во непосредна близина на поранешната градска депонија Вардариште, живее ромско население во субстандардни услови и има опасност од спалување на гумите за загревање и користење на корисните компоненти.

Во акцијата беа собрани околу 40 отпадни гуми од различни типови на возила и предадени на фирма овластена за постапување со ваков отпад.

Општина Гази Баба редовно организира вакви акции со цел намалување на ризикот од потенцијално загадување на воздухот од спалување на отпад.