Македонија

Ако сте зеле К-15 ќе мора да пријавите персонален данок во март

Ако сте зеле К-15 ќе мора да пријавите персонален данок во март

Ако годинава сте зеле К-15, а не сте имале други приходи освен личниот доход, во март ќе мора да поднесете даночна пријава за персонален данок.

Тоа значи дека вашиот работодавец ќе треба да ви издаде потврда на која стои дека ви го платил персоналниот данок и податоците да ги внесете во годишната даночна пријава.

Освен обврската да го пријавите данокот, немате други обврски, бидејќи секој кој што добил К-15 има покриени трошоци за персонален данок, што значи дека нема да треба да платите ништо.

Доколку сте примале и хонорари или сте имале други приходи од дивиденда, кирии и слично, исто така ќе треба да побарате потврди од оние кои ви ги исплаќале овие суми и исто така да ги пријавите во управата за јавни приходи.

(ФОТО: Сител)