Македонија

Активности за прогласување на Шар Планина за заштитено подрачје

Активности за прогласување на Шар Планина за заштитено подрачје
Презентација на активностите за прогласување на Шар Планина за заштитено подрачје

На Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денеска ќе се одржи презентација на активностите за прогласување на Шар Планина за заштитено подрачје, пренесува МИА.

Ќе биде претставен и ГЕФ проектот: „Постигнување заштита на биолошката разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитените подрачја и интегрирање на биолошката разновидност во планирањето на намената на земјиштето“.

Најавено е учество на претставници на научната јавност, градоначалници на општините кои гравитираат кон ова подрачје, на меѓународната заедница и на невладини организации и медиуми.