Македонија

„Алкалоид“ со обновен сертификат од Агенцијата за лекови на Романија

„Алкалоид“ со обновен сертификат од Агенцијата за лекови на Романија

„Алкалоид“ доби обновен сертификат за Добра производна пракса (GMP) од Националната агенција за лекови и медицински помагала при Министерството за здравство на Романија, по извршената инспекција во погонот за производство на полусинтетски цефалоспорини.

 Ова е петта инспекција на погоните на „Алкалоид“ од страна на романските авторитети, што претставува уште една потврда за највисоките европски стандарди што компанијата ги применува во секојдневното работење, а се основа за стекнување и одржување на авторизациите за пласман на своите производи не само во Европската Унија, туку и пошироко.

 Со ова „Алкалоид АД“ Скопје се потврдува како високопрофесионален производител на фармацевтски производи со примена на најсовремени производствени технологии и деловни стандарди, сè со единствена цел – квалитетни, ефикасни и безбедни лекови.