Македонија

Апел за помош: Да му помогнеме на Стојко Голубовски

Апел за помош: Да му помогнеме на Стојко Голубовски

На Стојко Голубовски, пензиониран полициски службеник, потребни му се средства за покривање на трошоците од лекувањето на пост-ампутација направена на Државна клиника за торакална и васкуларна хирургија.

По тримесечна борба со артеросклероза, дијабетес и извршени две ампутации и бај-пас на десната нога, Стојко мораше да биде префрлен на приватна клиника.

Досегашното едномесечно лекување чини 8.500 евра, а половина од сумата покри неговата ќерка. Итно недостасуваат уште околу 253.775 илјади денари, а новите трошоци пристигнуваат веќе утре.

Семејството и неговата ќерка Јасмина Голубовска молат за помош!

 

Како да донирате?

Дознака: Уплата на донација за лекување

Број на трансакциска сметка: 300007075382766

Банка: Комерцијална банка АД Скопје

 

За евентуално уплаќање на девизи

Дознака: Уплата на донација за лекување

Број на сметка: 300307051693508

 

Name/surname: Jasmina Golubovska

Address: Jani Lukrovski, no 5-1/29

Iban: МК07300307051693508

Swift code: KOBSMK2X

Bank address: ORCE NIKOLOV 3

Bank name: Komercijalna banka AD Skopje