Македонија

Апелациониот суд ја одби жалбата на СЈО за изземање на судијка

Апелациониот суд ја одби жалбата на СЈО за изземање на судијка
„Апелациониот суд ги ценел наводите во жалбата на СЈО, но ги одбил како неосновани и утврдил дека претседателот на првостепениот суд правилно постапил кога согласно одредбите од член 33 ст. 2 од ЗКП, со образложено решение, го одбил барањето за изземање на судијката бидејќи не постојат околностите кои предизвикуваат сомнение за непристрасност на судијата за кој се бара изземање“, се наведува во соопштението на Кривичниот суд.

Апелациониот суд ја одбил жалбата на Специјалното јавно обвинителство, поднесена против решението на претседателот на Кривичниот суд со кое не беше прифатено барањето на СЈО за изземање на судијката надлежна да постапува по предлогот на СЈО за определување на мерки на претпазливост против три лица опфатени во предметот „Трезор“.

„Апелациониот суд ги ценел наводите во жалбата на СЈО, но ги одбил како неосновани и утврдил дека претседателот на првостепениот суд правилно постапил кога согласно одредбите од член 33 ст. 2 од ЗКП, со образложено решение, го одбил барањето за изземање на судијката бидејќи не постојат околностите кои предизвикуваат сомнение за непристрасност на судијата за кој се бара изземање“, се наведува во соопштението на Кривичниот суд.