Македонија

Армијата на подготовки на Криволак

Армијата на подготовки на Криволак
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Оценувањето ќе го вршат овластени НАТО оценувачи според НАТО стандардите на оценување на борбената способност „CREVAL”, поради што припадниците на АРМ на последните подготовки пред оценувањето ги покажуваат сите свои стекнати вештини и способности.