Македонија

АВРМ ќе потпише меморандум за соработка со Агенцијата за привремени вработувања „Партнер“

АВРМ ќе потпише меморандум за соработка со Агенцијата за привремени вработувања „Партнер“

Агенција за вработување на Република Македонија, денеска ќе потпише меморандум за соработка со Агенцијата за привремени вработувања „Партнер“.

Според АВРМ, покрај продлабочување на соработката, целта на меморандумот е и ефикасно спроведување на законски утврдените надлежности.