Македонија

Барања за субвенции за откуп на винско грозје до крајот на месецот

Барања за субвенции за откуп на винско грозје до крајот на месецот
Барања за субвенции за откуп на винско грозје може да се поднесат до крајот на месецот.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој информира дека барањата може да се поднесат до 30 ноември во писарницата на Агенцијата, лично или по пошта.