Македонија

Бесплатен превоз до местата каде што се садат дрвца

Бесплатен превоз до местата каде што се садат дрвца

По повод денешната акција „ Ден на дрвото – засади ја својата иднина“ е организиран бесплатен превоз за граѓаните кои сакаат да се вклучат во пошумувањето, пишува МИА.

Граѓаните може да се приклучат на било кој автобус или организирана група и да заминат на било која локација каде што ќе се пошумува.

Последно враќање од сите локации е во 14 часот. Се препорачува граѓаните да не се задржуваат повеќе од два часа на наведените локации.

ПРЕГЛЕД НА МЕСТА ЗА ОРГАНИЗИРАНО 
ПОАЃАЊЕ ПО ОПШТИНИ ВО ГРАД СКОПЈЕ

АЕРОДРОМ

3 автобуси – Наспроти Мајчин дом
3 автобуси – Пошта Ново Лисиче
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
– Тргнување на прва смена на учениците
пред сите средни училишта – 9.30 часот
– Тргнување пред основните училишта за
учениците од 7 и 8 одделение – 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

АРАЧИНОВО

1 автобус – пред Општината
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

БУТЕЛ

1 автобус -пред О.У. „ Ацо Шопов“ нас. Радишани
1 автобус- пред Општината
поаѓање: 10.00 часот.
– Тргнување на прва смена на учениците
пред сите средни училишта – 9.30 часот

ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ГАЗИ БАБА

1 автобус – О.У . „ Глигор Прличев “ преку О.У. „ Стив Наумов “;
1 автобус -О.У „ Његош “ Колонија-Идризово, преку О.У„ Крум Тошев “-Трубарево и О.У„ Вера Јоциќ- “Хиподром;
1 автобус -О.У. „Крсте Мисирков “О.У. „ Даме Крапчев “- Ченто и О.У.„Н.Н.Борче“- Хиподром;
1 автобус-О.У.Наум Охридски –Булачани, О.У.Кирил и Методиј –Стајковци и О.У.25 Мај-Ченто.
1 автобус – од нас. Железара (последна 16-ка) преку Автокоманда;
1 автобус – од Хиподром (последна 50-ка) преку Маџари;
2 автобус – од Хотел „ Континентал “
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
– Тргнување на прва смена на учениците
пред сите средни училишта – 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

1 автобус – село Волково пред О.У.„Јоаким Крчовски“,
преку Ново село и О.У „ Страшо Пинџур“, нас. Даме Груев
1 автобус –ОУ.Ѓорче Петров и О.У. Мирче Ацев
1 автобус – пред Општината “ и гимназија „Кочо Рацин“
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
– Тргнување на прва смена на учениците
пред сите средни училишта – 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ЗЕЛЕНИКОВО

1 автобус – пред Општината
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ИЛИНДЕН

1 автобус – О.У.„Гоце Делчев“ нас. Илинден;
1 автобус – О.У. „Ристо Крле“ – Кадино;
1 автобус – од Дељадровци и О.У.„Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци;
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

КАРПОШ

2 автобуси – од спортска сала Партизан;
2 автобуси – од Педагошки факултет;
2 автобуси – од Студентски дом „ Гоце Делчев “
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
– Тргнување на прва смена на учениците
пред сите средни училишта – 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

КИСЕЛА ВОДА

3 автобуси – од сала Расадник;
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
1 автобус – од парк кај пошта во населба Драчево
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
– Тргнување на прва смена на учениците
пред сите средни училишта – 9.30 часот
– Тргнување пред основните училишта за
учениците од 7 и 8 одделение – 10.00 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ПЕТРОВЕЦ

1 автобус – од населено место Огњанци последна 62-ка – Петровец
1 автобус – од с. Катланово
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

САРАЈ

ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Сопствена локација

поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

СОПИШТЕ

1 автобус – пред Општината
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ЦЕНТАР

2 автобуси – од комплекс банки;
2 автобуси – од Нова Македонија;
2 автобуси – од фонтана – градски парк;
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
– Тргнување на прва смена на учениците
пред сите средни училишта – 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ЧАИР

1 автобус – од Општина
1 автобус – од последна автобуска станица на 9 –ка
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
– Тргнување на прва смена на учениците
пред сите средни училишта – 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ЧУЧЕР САНДЕВО

1 автобус – од Општината
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ШУТО ОРИЗАРИ

1 автобус – од нас. Шуто Оризари (последна автобуска станица 19)
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

СТУДЕНИЧАНИ

1 автобус – од пред Општината
1 автобус – с.Батинци
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ГРАД СКОПЈЕ

– СУГС Панче Арсовски
2 автобуси – СУГС Владо Тасевски
2 автобуси – СУГС Јосип Броз Тито
поаѓање: 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Парк на природата Гази Баба

1 автобуси – од пред Градско Собрание (Администрација на Град Скопје) и Совет на Град Скопје
3автобуси – СУГС Раде Јовчевски Корчагин
поаѓање: 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Парк шума Водно

2 автобуси- од пред Градско Собрание (ЈП Водовод и канализација)
1 автобуси – – од пред Градско Собрание (ЈП Градски паркинг, ЈП Улици и патишта)
1 автобуси – од пред Градско Собрание (ЈП Комунална Хигиена)
поаѓање: 9.30 часот
ЌЕ СЕ ПОШУМУВА: Брњарци

ПРЕГЛЕД НА МЕСТА ЗА ОРГАНИЗИРАНО 
ПОАЃАЊЕ ПО ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА (ОСВЕН ЗА ГРАД СКОПЈЕ)
БЕРОВО

4 автобуси
Гимназија „ Ацо Русковски
Ќе се пошумува: м.в. Криви Бор и Тонтев рид
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
БИТОЛА

1 автобус
Гимназија „ Јосип Броз Тито“
1 автобуси
СОТУ„ Ѓорѓи Наумов“
1 автобус
СОЕУ „ Јане Сандански“
2 автобуси
Државно музичко училиште
1 автобус
ОСМУ „ Д-р. Јован Калаузи“
1 автобус
СОЗУ „ Кузман Шапкарев“
2 автобуси
Гимназија „ Таки Даскалот“ –
Ќе се пошумува: м.в. Бел Камен
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
БОГДАНЦИ

Гимназија „ Богданци“
Ќе се пошумува: м.в. Брденов камен
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

БОСИЛЕВО

Сопствен превоз
Атар на с. Хамзали на површина под манастирот,
непосредно покрај регионалниот пат Струмица – Берово
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ВАЛАНДОВО

Гимназија „ Гоце Делчев“
4 автобуса
Ќе се пошумува: м.в. Падарница
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ВАСИЛЕВО

2 автобуси
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в Чешмедере с. Чанаклија
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ВЕВЧАНИ

1 комбе
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Дупин дол
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ВЕЛЕС

2 автобуси
На ул. Гоце Делчев
2 автобуси
Пред ЕВН
1 автобус
УСО „ Коле Неделковски “
Ќе се пошумува: м.в. Дерин Дере
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ВИНИЦА

2 автобуси
Гимназија „ Ванчо Прке“
2 автобуси
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Превалец
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ВРАНЕШТИЦА

1 комбе
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Ново Село
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ВРАПЧИШТЕ

Пред Општината
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ГЕВГЕЛИЈА

2 автобуси
Пред спортска сала „26 Април“
Ќе се пошумува: м.в. Смреките
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ГОСТИВАР

СОУ „ Гостивар“
ОСТУ „ Гостивар“
СЕОУ „ Гостивар“
Ќе се пошумува: м.в. Чачка
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ГРАДСКО

1 автобус
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в.Брана Подлес – Подлешко езеро
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ДЕБАР

Сопствен превоз
Пред ЦСНО„ Здравко Чочковски“
Ќе се пошумува: м.в. Бадем
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ДЕБАРЦА

Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ДЕЛЧЕВО

Ќе се пошумува: м.в. Дрњача и Кеј на Брегалница
м.в. Криви бор
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ДЕМИР КАПИЈА

1 автобус
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Падината
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ДЕМИР ХИСАР

1 автобус
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Цероски рид
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ДОЛНЕНИ

1 автобус
Во с. Ропотово(автобуска)
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ДОЈРАН

Ќе се пошумува: м.в. Ковачевиќ
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ДРУГОВО

Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ЖЕЛИНО

Сопствен превоз
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Шишмановац
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ЗАЈАС

Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ЈЕГУНОВЦЕ

Пред Општината
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

КАВАДАРЦИ

2 автобуси Гимназија „ Добри Даскалов“
2 автобуси СОУ „ Киро Спанџов Брко“
2 автобуси СОЗШУ „ Ѓорче Петров“
Ќе се пошумува: м.в. Моклиште и м.в. Калница
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

КАРБИНЦИ

Сопствен превоз
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот

КИЧЕВО

4 автобуси Гимназија „ Мирко Милески“
Ќе се пошумува: м.в. Ново село
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

КОНЧЕ

Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
КОЧАНИ

Гимназија „ Ѓоко Викентиев“
СОУ „ Љупчо Саздов“
Ќе се пошумува: м.в. Фабрика за вода
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
КРАТОВО

2 автобуси
На Автобуска станица
Ќе се пошумува: м.в. Манковица
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

КРИВА ПАЛАНКА

Ќе се пошумува: м.в Присој
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

КРИВОГАШТАНИ

Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

КРУШЕВО

СОУ „ Наум Наумовски Борче“
Ќе се пошумува: м.в. Којов врв
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

КУМАНОВО

СОУ „ Гоце Делчев“
ССОУ „ Киро Бурназ“
СОУ „ Перо Наков“
СТУ „ Наце Буѓони“
Ќе се пошумува: во градот Куманово
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ЛИПКОВО

Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ЛОЗОВО

Ќе се пошумува: јавни површини, училипта
И покрај пат
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

МАВРОВО И РОСТУШЕ

Пред Општината
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

МАКЕДОНСКИ БРОД

8 комбиња
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Чуки
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

2 автобуси
На автобуска станица
Ќе се пошумува: по Кеј на р. Каменичка, м.в. Криви Бор
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

МОГИЛА

1 автобус
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Бел Камен
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

НЕГОТИНО

2 автобуси СОУ „ Св.Кирил и Методиј “
1 автобус пред О:У: „Страшо Пинџур“
1 автобус пред О:У. „Гоце Делчев“
Ќе се пошумува: м.в Падината
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

НОВАЦИ

1 комбе
Пред Општината
Ќе се пошумува: покрај 10- канал во с. Новаци
Горно и Долно Агларци
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

НОВО СЕЛО

Ќе се пошумува: околу спортска сала
Излетничко место чешма на Баба Ванѓа и
Во основни училишта
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ОСЛОМЕЈ

Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ОХРИД

2 автобуси ОЕМУЦ „ Св. Наум Охридски“
2 автобуси ОУТУ „ Ванчо Питошески“
2 автобуси ОСУ „ Св. Климент Охридски“
1 автобус пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Мауцкер
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ПЕХЧЕВО

Сопствен превоз
Ќе се пошумува: м.в. Буковиќ
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ПЛАСНИЦА

1 автобус
Пред Општината
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ПРИЛЕП

2 автобуси СОУ „ Мирче Ацев“
2 автобуси СОУ „ Орде Чопела“
2 автобуси СОУ „ Кузман Јосифовски Питу“
2 автобуси СОУ „ Ристе Ристески Ричко“
2 автобуси СОУ „Ѓорче Петров“
3 автобуси пред Општината за граѓаните
7 автобуси пред основните училишта
3 минибуси за основните училишта
Ќе се пошумува: м.в. Мелој
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ПРОБИШТИП

2 автобуси
Пред Општината
Ќе се пошумува: сопствена локација- опожарена површина
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

РАДОВИШ

2 автобуси СОУ „ Коста Сусинов“
1 автобус пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Трска
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

РАНКОВЦЕ

Ќе се пошумува: Покрај регионален пат Ранковце,
Училишни дворови во с. Ранковце и с. Псача
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот

РЕСЕН

3 автобуси
Пред Автобуската станица
Ќе се пошумува: м.в. кај црквата Св.Димитрија
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

РОСОМАН

1 автобус
Пред Општината
Ќе се пошумува: м.в Велова чешма
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

СВЕТИ НИКОЛЕ

1 автобус пред основно училиште
1 автобус пред средно училишта
1 автобус пред Општина
Ќе се пошумува: м.в Герман
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

СТРУГА

2 автобуси пред основните училишта
2 автобуси пред средните училишта
1 автобус пред Општината
Ќе се пошумува: м.в.Јадрим
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

СТРУМИЦА

3 автобуси СОУ „ Јане Сандански“
3 автобуси СОУ „ Никола Карев“
3 автобуси СОУ „ Димитар Влахов“
Ќе се пошумува: м.в. Голина 1.
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ТЕТОВО – ТЕАРЦЕ

– ВРАТНИЦА – БОГОВИЊЕ
1 автобус СОУ „ Кирил Пејчиновиќ “
1 автобус СОМ „ Никола Штејн“
1 автобус ОСЕУ „ 8-ми Септември“
1 автобус СОСУ „ Моша Пијаде“
1 автобус СОТУ „ Гоце Стојчески“
1 автобус ДМУ „ Тодор Скаловски Тетоец“
Ќе се пошумува: м.в. Шишмановац
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ЧЕЛОПЕК – БРВЕНИЦА

Сопствен превоз
Пред Општините
Ќе се пошумува: сопствена локацџија
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ЦЕНТАР ЖУПА

Сопствен превоз
Пред Општината
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.
ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО

Сопствен превоз
Пред Основно училиште
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ЧАШКА

Пред Општината
Ќе се пошумува: сопствена локација
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

ШТИП

5 автобуси пред Општината
СОУ „ Славчо Стојменски“
СОУ „ Коле Нехтени“
СОУ „ Димитар Мирасчиев“
СОУ „ Јане Сандански“
ДМУЦ „ Сергеј Михајлов“
ЦССОВ „ Искра“
Ќе се пошумува: м.в. Клиси баир
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.