Македонија

Бесплатни прегледи за Светскиот ден на здравјето

Бесплатни прегледи за Светскиот ден на здравјето

Благодарниците се доделауваат за покажан хуман гест во придонес на зајакнување на службата за итна медицинска помош преку обезбедување донација на санитетско возило во делот на зајакнување на ресурси за поголемо доближување  на блиски здравствени услуги.

Во интерес на заедничка соработка  Здравствен дом Скопје со Студентскиот парламент на Медицински факултет  потпиша меморандум за соработка  во дел на практични активности  на студентите  во Итна медицинска помош  при ЈЗУ Здравствен дом Скопје.

Традиционално и оваа година Денот на здравјето 7 Април е одбележан со бесплатни превентивни прегледи  во Општина Чаир  со тим од доктор, медицинска сестра и лаборант.