Македонија

Бесплатни превентивни прегледи во Кисела Вода

Бесплатни превентивни прегледи во Кисела Вода
Над 1.600 лица направиле превентивен преглед со ФОБ тест

Министерството за здравство на Република Македонија и ЈЗУ „Здравствен Дом на Скопје“– Скопје организира акции на пунктови за спроведување на бесплатни превентивни прегледи и совети за заштита од топлотните бранови. Овие активности во општина Кисела Вода  ќе се спроведуваат од 18.30 до  21.30 часот, во следните термини и локации:

15.07.2014  пред месна заедница Драчево

18.07.2014  паркот кај Тинекс – у.з. Кисела Вода

20.07.2014  село Драчево (пред чешмата)

23.07.2014  парк спроти општина Кисела Вода

25.07.2014 Паркот пред поштата во Драчево

29.07.2014  ОУ Невена Ѓоргиева – Дуња

31.07.2014 пред месната заедница во Драчево