Македонија

Без вода денеска повеќе скопски улици

Без вода денеска повеќе скопски улици

Поради промена на шибер затварач, без вода ќе останат корисниците од ниска зона на Владимир Комаров од бр. 6 до бр.22 од 12:00 часот  па се до промена на истиот.

Поради реконструкција на водоводна мрежа на  булевар Партизански одреди бр.75, без вода ќе останат корисниците од зградите и тоа од бр.63 до бр.87 од 12:10 часот  па се до завршување на реконструкцијата.

Поради дефект на приклучна цевка без вода ќе останат корисниците од улиците Лазар Поп Трајков и  Вамбел крак 7, 9 и 11 од 12:30 часот  па се до санирање на дефектот.