Македонија

Битолчани меѓу најдобрите во ЗД анимација

Битолчани меѓу најдобрите во ЗД анимација

Аутодеск Македонија вчера во Битола  им ги додели сертификатите на оние кои  завршија тренингот за програмите на Аутодеск.

Аутодеск Македонија е формиран од страна на компанијата Kumevbrothers production и Autodesk USA со добивање на лиценците за ATC (Ауторизиран тренинг центар за Македонија од страна на Autodesk USA)и ACC Autodesk Certification Center.

Целта на овој тренинг институт е да обезбеди високо квалитетен тренинг за софтверите од Autodesk.
Компанијата е единствена сертифицирана компанија во Македонија од страна на Autodesk. Со посета на курсевите се стекнувате со оргинални дипломи кои ги добивате директно од Autodesk и тие дипломи се признаени во целиот свет.

Компанијата исто така истражува  и бара талентирани поединци кои ги дообучува и сертифицира.Со текот на годините тие развиваат уникатни тренинг понуди кои одговараат за секаков профил во 3d индустријата. Програмата за обука која ја нудат се покажа како доста успешна и големиот број на посетители успешно ја совладаа со што тие поуспешно пронаоѓаат работа и изработуваат високо квалитетни портфолиа.

Со текот на годините ги усовршуваат програмите и изработуваат голем број на тренинг матерјали кои дел се и на македонски јазик.