Македонија

Битолскиот музеј со изложба во УНЕСКО Франција

Битолскиот музеј со изложба во УНЕСКО Франција

Битолскиот музеј со своја изложба на Славјанскиот карневал во седиштето на УНЕСКО во Париз. На карневалот од Македонија беа претставени Битолските Бабари, Прилепските мечкари маски од струмичиот и вевчанскиот карневал

„ На изложбата се претставија 12 земји меѓу кои и Македонија. Носител на проектот од нашата земја е НУ Завод и музеј Битола а проектот го финансираше Министерството за култура на Р.Мaкедонија “, изјави Лилјана Христова директор на НУ Завод и музеј Битола.

Изложбата се одржа по иницијатива на Форумот на словенски култури, кој е пријател на УНЕСКО и ИКОМ. УНЕСКО пред повеќе од една деценија го препознал проектот при што го заштитил со Конвенција во 2003 година

„ Целта на проектот беше да се претстават различностите и сличностите кај славјанските народи при обичаите со маски и карневали. Од презентациите можеше да се забележиу дека некои од нив претставуваат тивки паради, некои гласни и бучни, агресивни, забавни, од смешни до страшни. Одејќи поблиску кон селата се забележува симболиката на истите поврзана со земјоделието, преодот кон зима и лето, младите невести и др“, изјави Ирена Ружин програмски директор на НУ Завод и музеј Битола.

Изложбата била отворена од генералниот претседател на ИКОМ, заменик директорот за културно наследство на УНЕСКО а присуствувал и Амбасадорот на Р.Македонија во Франција Агрон Буџаку. Од музејот со најава дека изложбата ќе биде претставена во сите земји учеснички и Романија во наредните две години .