Македонија

„Благој Ѓорев“ казнет за крадење масло

„Благој Ѓорев“ казнет за крадење масло

По претставка од граѓанин, кој се посомвевал дека постои измама во содржината на декларацијата поставена на сончогледовото масло „Кристал“ од  1 литар – производ на фабриката  за масло „Благој Ѓорев“, Државниот пазарен инспектрат на 19 декември 2014 година направил надзор во производството и увидел одредени неправилности.

По извршеното мерење на количината на масло во повеќе шишиња, утврдено е дека кај некои од нив количината е помала од таа што е наведена во декларацијата, односно од 1 литар.

Врз основа на утврдената фактичка состојба, според Законот за потрошувачи, на сторителот му е предложена постапка за порамнување и казна о 1.200 евра за фирмата, како и 300 евра за одговорното лице.

dokument