Македонија

Бројот на туристите зголемен за 4,2 отсто

Бројот на туристите зголемен за 4,2 отсто

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јуни 2014 година изнесува 70 673,
а бројот на ноќевањата изнесува 170 898. Бројот на туристите во јуни 2014 година, во однос на јуни 2013 година, е зголемен за 4.2%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 1.5%.

Бројот на домашните туристи во јуни 2014 година, во однос на јуни 2013 година, е намален за 10.9%, а бројот
на странските туристи е зголемен за 11.2%.Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јуни 2014 година, во однос на јуни 2013 година, е намален за 10.8%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 8.8%.

Во периодот јануари-јуни 2014 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите
е зголемен за 6.1% и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 5.2%, а кај странските има зголемување
за 6.5%.

Во периодот јануари-јуни 2014 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата
е зголемен за 4.5% и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 1.4%, а кај странските има зголемување
за 6.8%.