Македонија

„Броз Кафе“ казнет поради незаконски поставена урбана опрема

„Броз Кафе“ казнет поради незаконски поставена урбана опрема
„Броз Кафе“ казнет поради незаконски поставена урбана опрема

Изминатиот викенд, инспекциските служби на општина Центар констатираа дека „Броз Кафе“, спротивно од законските одредби, има поставено маси и столици (урбана опрема), без добиено одобрение од Град Скопје.

Поради констатирано прекршување на законот, на правното лице му се изречени две глоби во износ од 4.000 евра, а на одговорното лице, 30% од одмерената глоба за правното лице.

На „Броз Кафе“ му е наложено да ја отстрани поставената урбана опрема.

Последна опомена им е изречена и на рестораните кои се наоѓаат на „Боемската улица”.

Општина Центар и во наредниот период ќе продолжи со инспекција на сите ресторани, кафулиња и кафе-барови на нејзина територија.