Македонија,Економија

Бруто платата во ноември 30.902 денари

Бруто платата во ноември 30.902 денари

Исплатената бруто плата во ноември изнесува 30.902 денари, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Во истиот период, просечната исплатена нето плата по вработен е 21.054 денари.

Просечната месечна исплатена бруто плата во ноември минатата година, во однос на истиот период 2012-та година, бележи пораст од еден отсто.

Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација со 6,3 отсто, Tранспорт и складирање со 6,1 отсто и Дејност на здравствена и социјална заштита со 3,6 отсто.

Намалување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Рударство и вадење на камен за 9,6 отсто, Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината за 6,4 отсто и Градежништво за 4,5 отсто.