Македонија

Николовска и Андоновски не се деца бегалци и не можат да зборуваат во името на насилно прогонетите Македонци

Сојузот на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија МАКЕДОН (во натамошниот текст: СОЈУЗОТ МАКЕДОН) најостро ги осудува...