Македонија

Четврто прскање против возрасни форми на комарци во Скопје

Четврто прскање против возрасни форми на комарци во Скопје

Градот Скопје ги известува граѓаните дека четвртиот наврат на авионската и терестричната дезинсекција во 2016 година, против возрасни форми на комарци, ќе започне во сабота (авионско) и во недела (терестрично) на подрачјето на град Скопје,  односно:

  1. Четвртиот наврат на аеросолната дезинсекција (авионска) во 2016 година, на подрачјето на Град Скопје, против возрасни форми на комарци, ќе се одвива на 23.07.2016 (сабота) и на 24.07.2016 (недела), во период од 05.30 до 10 часот.
  2. Четвртиот наврат на аеросолната дезинсекција (терестрична) во 2016 година, на подрачјето на Град Скопје, против возрасни форми на комарци, ќе се одвива во деновите од 24.07.2016 до 28.07.2016 (од недела до четврток), во период од 23 до 04 часот, наредниот ден.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на аеросолната дезинсекција, авионската дезинсекцијата ќе се изврши првиот нареден ден, кога ќе бидат поволни временските услови, во истиот термин, а согласно на тоа ќе се извршува и терестричната дезинсекција.

Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.