Македонија

„Со читање до лидерство“ – проект на УСАИД за подобра писменост кај децата

„Со читање до лидерство“ – проект на УСАИД за подобра писменост кај децата

Повикот ќе трае до 10 јуни, а повеќе информации се објавени на официјалната страница на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ www.stepbystep.org.mk.

Проектот „Со читање до лидерство“, како што наведува УСАИД, собира успешни приказни за рана детска писменост од наставниците, родителите и останатите членови на семејството.