Балкан

Црногорска „Побиједа“ отиде во стечај

Црногорска „Побиједа“ отиде во стечај

Стопанскиот суд во Подгорица прогласи во понеделникот стечај во Новинско-издавачкото претпријатие (НИП) Побједа, кое го издава најстариот црногорски дневен весник.

Стечајот во Побједа е воведен на барање на Даночната управа поради долг од 1,5 милиони евра. Обврските кон 197-те вработени изнесуваат 430 илјади евра.

Една од карактеристиките на стечајната постапка во Побједа е дека весникот ќе продолжи да излегува, но ќе биде намален бројот на вработени.

Од Стопанскиот суд е објавено дека отворањето на стечајната постапка во „Побједа“ не подразбира и нејзино гаснење и исчезнување.

Владата минатата година презеде 2,8 милиони евра долг на „Побједа“ за даноци и придонеси, а за возврат постана сопственик на зградата на компанијата.

Државата, во чија сопственост се 86 отсто од акциите во Побједа, повеќе пати се обидела да ја продаде, но поради долгот од нејзино купување се откажа германски WAZ.