Македонија

Дебата за предлогот за нов државен грб на Република Македонија

Дебата за предлогот за нов државен грб на Република Македонија

Во просториите на Филозофскиот факултет ќе се одржи дебата во врска со предлогот за нов државен грб на Република Македонија.

На дебатата ќе присуствуваат повеќе стручни лица од областа, меѓу кои претставници на Институтот за историја при Филозофскиот факултет, Институтот за историја на уметност и археологија, претставници на Здружението на хералдичари, и др.