Македонија

Дебата за предлогот за нов државен грб

Дебата за предлогот за нов државен грб

Институтот за национална историја денеска во Скопје организира дебата за предлогот за нов државен грб на Република Македонија.

На дебатата ќе присуствуваат претставници на Институтот за национална историја, Институтот за историја при Филозофскиот факултет, претставници на Здружението на хералдичари и други експерти од оваа област.