Македонија

Делев во посета на „Стрновец“

Делев во посета на „Стрновец“

Заменик министерот за економија Христијан Делев денеска ќе го посети локалитетот „Стрновец“ во општина Старо Нагоричане.

strnovec

Посетата е откако Владата донесе одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода.