Македонија

Делови од Скопје утре без струја

Регионалниот центар за управување со кризи на Град Скопје информира дека утре без електрична енергија ќе останат дел од корисниците на општините Сопиште, Студеничани, Кисела Вода, Карпош и Гази Баба.

Ова се улиците и временските периоди каде ќе нема електрично напојување:

• во време од 11:00 до 13:00 часот корисниците од с. Ракотинци, с. Добри Дол ( општина Сопиште ), с. Маркова Сушица м.в. Вакув и каменоломот Беровиќ. (општина Студеничани )
• во време од 09:00 до 13:00 часот корисниците од ул. Саса во нас. Пинтија ( општина Кисела Вода ) и корисниците од ул. Скупи и Визбегово ( општина Карпош )
• во време од 13:00 до 15:00 часот корисниците од ул. Саса подулици 2 и 4 во нас. Пинтија. ( општина Кисела Вода )
• во време од 10:00 до 14:00 часот корисниците од ул. Алија Авдовиќ, Попово маало и кај Суџукот и околните улици во нас. Ченто. ( општина Гази Баба )
• во време од 09:00 до 11:00 часот корисниците од с. Говрлево, с. Горно и Долно Соње, општина Сопиште, с. Св. Петка, с. Чифлик и Виничиште. ( општина Сопиште )