Магазин

Денеска е Светски ден за борба против работа на децата

Денеска е Светски ден за борба против работа на децата

Светот 12-ти јуни го одбележува како Светски ден за броба против работата на децата. За прв пат овој ден е одбележан во 2002 година во организација на Меѓународната организација за работа преку која се подигнува свеста и движењето на акцијата во светот против работа на децата, како и нивно злоупотребување, барајќи поддршка од одредени влади, социјални партнери, невладини организации и медуми во кампања во секој облик со што ќе се спречи злоупотребувањето на трудот на децата на секој можен начин.

Милиони деца ширум светот се вработени, а повеќе од половина од нив се изложени на најлошите облици на детска работа, како што е работа во опасно окружување, ропство или присилна работа, незаконски активноси како крумчарење дрога, проституција, како и учествување во вооружени конфликти.

На тие деца им е скратено примарното образование, здравство, слободно време со што и се кршат нивните темелни слободи и права.

Статистиката покажува дека дури 218 милиони деца на возраст од 5 до 14 години работат, од кои 122 милиони се на подрачјето на Азија, 1,2 милиони деца се жртви на трговија со луѓе, вклучувајќи ги и само што родените бебиња, повеќе од 300 илјади деца носат оружје и се борат во војните во светот, а секој година како последница на несреќа при работа, умираат 22 илјади деца.