Македонија

Денеска краен рок за пријави за државна матура

Денеска краен рок за пријави за државна матура

Учениците од завршните години во гимназиското образование во текот на дешениот ден до училиштата треба да достават нова пријава за полагањето државна матура, објавена на интернет страницата www.matura.gov.mk.

Со оглед дека денеска е краен рок за поднесување пријава, за оние кандидати кои нема тоа да го направат во овој рок ќе важи последната доставена пријава до училиштето.

Екстерните испити од државната матура по мајчин јазик и литература ќе се реализираат на 11 јуни, по странски јазик на 15., математика на 17. и хемија, физика, биологија, историја, бизнис, филозофија и естетика на 19 јуни.

Сите испити, како што соопшти Државниот испитен центар, почнуваат во 10 часот.

Прелиминарните резултати од екстерните испити на кандидатите ќе им бидат достапни најдоцна 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит.

Државниот испитен центар информира дека полагањето на тестовите државната матура, која во учебната 2014/2015 година ќе се имплементира согласно досегашната Концепција за државна матура и завршен испит, ќе се врши единствено во писмена форма и предметот математика ќе биде изборен за сите ученици.