Македонија

Денеска резултати од екстерното тестирање на матурантите

Денеска резултати од екстерното тестирање на матурантите

Државниот испитен центар денеска соопшти дека приговор на резултатите ќе може да се достави во училиштата каде на учениците ќе им биде овозможен и увид во тестот, а конечните резултати ќе бидат објавени најдоцна до 13 февруари.

За учениците кои биле оправдано отсутни, ќе биде организирано дополнително тестирање кое ќе се спроведе на 27 февруари и 2 март.

Државниот испитен центар истакнува дека јануарската сесија од екстерната проверка на постигањата на учениците од завршните години на средното образование поминала во најдобар ред и генерално без проблеми.

Со тестирањето беа опфатени 19.178 ученици кои беа тестирани по два предмети во два дена. Од страна на училиштата пријавени се само 4 прашања со технички проблем од вкупно 103.300 прашања од објавената база (две прашања со нецелосен превод, едно дупло прашање и едно прашање со два исти дистрактори). Овие прашања се поништени и избришани од базата со што учениците нема да бидат оштетени, наведува Државниот испитен центар.