Македонија

Десет години Дирекција за заштита и спасување

Десет години Дирекција за заштита и спасување

Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија денеска одбележува 10 години од нејзиното постоење.

По тој повод во Касарната „Гоце Делчев“ во Скопје ДЗС ќе додели противпожарни возила на општини и ќе презентира дел од материјално-техничките средства и тимовите на Дирекцијата.