Македонија

Девизните резерви 2,728 милијарди евра

Девизните резерви 2,728 милијарди евра

Според објавените податоци 2.466,21 милион евра се девизни резервни средства во конвертабилна валута, 4,72 милиони евра се специјални права на влечења од ММФ и злато 258,02 милиони евра.