Македонија

До Инспекцискискиот совет поднесени вкупно 115 претставки

До Инспекцискискиот совет поднесени вкупно 115 претставки

Во текот на минатата година до Инспекцискиот совет се поднесени вкупно 115 претставки. Од нив најголем дел се однесуваат на заштитата на пазарот и работните односи по што следуваат урбанизмот и транспортот.

Директорот на Инспекцискиот совет Ванчо Каргов денеска информира дека 14 претставки се однесуваат на жалби за постапувањето на инспекторите и оти во два случаи се иницирани постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на инспекторите.

До Инспекцискиот совет пристигнале и 32 претставки од граѓани во кои тие се жалеле на работата на општинските инспектори.

– Има доста поплаки од граѓаните и за работата на општинските инспектори. Инспекцискиот совет согласно законот нема надлежност врз работата на инспекциските служби во локалната самоуправа, но се обидуваме да најдеме начин со општините и со Државниот управен инспекторат да ги решиме нивните проблеми, истакна Каргов.

Инспекцискиот совет постапува по жалби од граѓани и правни лица во шест области и тоа надзор на пазарот и работната сила, заштита на животната средина и здравјето на луѓето, градежништвото, земјоделството, образованието и управата.