Колумни

До кога странците ќе одлучуваат во наше име

До кога странците ќе одлучуваат во наше име

Од 1991 година до денес надворешните фактори користат кон Република Македонија политика во три фази.

Во првата, преку притисоци и уцени наметнуваат на македонските политичари одлуки кои ним им одговараат.

Во втората, со притисоци и уцени ги тераат да ги почитуваат наметнатите одлуки.

Во третата, кога Македонскиот народ се побуни  странците пропагираат дека овие одлуки биле во негов интерес.

Општото во сите фази се притисоците и уцените. Со други зборови, Македонскиот народ и држава со стап се туркаат кон „ДОБРО“. Суштината на ова „ДОБРО“ е примање во ООН наместо со уставното име, со референца; Рамковен договор кој го избриша Македонскиот народ како конституивен народ и го дарува со права на малцинство во сопствената земја; Бадентеров принцип кој не враќа кон племенските времиња; Пржински договор кој ја руши државата до основата. „Во интерес на сите граѓани на Република македонија е да се продолжи со имплементација на прашањата опфатени во договорот од Пржино“ изјави веројатно за 20 пат „олеснувачот“ Ванхауте.

Истото секојдневно повторуваат Бејли, Хан, Орав и останатиот дел од евроатланската менанџерија. Излегува дека тие ја сакаат Македонија повеќе од нас и толку многу ја сакаат па се обитуваат да не уништат од љубов. Кога некој зборува во име на сите граѓани на една држава, тоа е сомнително. Ако го прави странец, веќе е перверзија. Уште повеќе што поголемиот дел од сегашниот ќорсокјак во кој се наоѓаме е дело на такви „олеснувачи“.

Значи едната цел на ЕУ и САД е да го…